Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y

Adrastea -  Адрастија, сателит на Јупитер
Aegaeon -  Ајгајон, сателит на Сатурн
Aegir -  Ајгир, сателит на Сатурн
Aitne -  Етна, сателит на Јупитер
Albiorix -  Албиорикс, сателит на Сатурн
Amalthea -  Амалтеја, сателит на Јупитер
Ananke -  Ананке, сателит на Јупитер
Anthe -  Анте, сателит на Сатурн
Aoede -  Аојда, сателит на Јупитер
Arche -  Арха, сателит на Јупитер
Ariel -  Ариел, сателит на Уран
Atlas -  Атлант, сателит на Сатурн
Autonoe -  Автоноја, сателит на Јупитер
Bebhionn -  Бафинд, сателит на Сатурн
Belinda -  Белинда, сателит на Уран
Bergelmir -  Бергелмир, сателит на Сатурн
Bestla -  Бестла, сателит на Сатурн
Bianca -  Бјанка, сателит на Уран
Caliban -  Калибан, сателит на Уран
Callirrhoe -  Калирое, сателит на Јупитер
Callisto -  Калисто, сателит на Јупитер
Calypso -  Калипсо, сателит на Сатурн
Carme -  Карме, сателит на Јупитер
Carpo -  Карпо, сателит на Јупитер
Chaldene -  Халдене, сателит на Јупитер
Charon -  Харон, сателит на Плутон
Cordelia -  Корделија, сателит на Уран
Cressida -  Кресида, сателит на Уран
Cupid -  Купидон, сателит на Уран
Cyllene -  Килена, сателит на Јупитер
Daphnis -  Дафнид, сателит на Сатурн
Deimos -  Деимос, сателит на Марс
Desdemona -  Дездемона, сателит на Уран
Despina -  Деспина, сателит на Нептун
Dione -  Диона, сателит на Сатурн
Dysnomia -  Дисномија, сателит на Ерида
Elara -  Елара, сателит на Јупитер
Enceladus -  Енцелад, сателит на Сатурн
Epimetheus -  Епиметеј, сателит на Сатурн
Erinome -  Еринома, сателит на Јупитер
Erriapus -  Ериапо, сателит на Сатурн
Euanthe -  Еванта, сателит на Јупитер
Eukelade -  Евкелада, сателит на Јупитер
Euporie -  Еуфорија, сателит на Јупитер
Europa -  Европа, сателит на Јупитер
Eurydome -  Евридома, сателит на Јупитер
Farbauti -  Фарбаути, сателит на Сатурн
Fenrir -  Фенрир, сателит на Сатурн
Ferdinand -  Фердинанд, сателит на Уран
Fornjot -  Форнјот, сателит на Сатурн
Francisco -  Франциско, сателит на Уран
Galatea -  Галатеја, сателит на Нептун
Ganymede -  Ганимед, сателит на Јупитер
Greip -  Греип, сателит на Сатурн
Halimede -  Халимеда, сателит на Нептун
Harpalyke -  Харпалика, сателит на Јупитер
Hati -  Хати, сателит на Сатурн
Hegemone -  Хегемона, сателит на Јупитер
Helene -  Хелена, сателит на Сатурн
Helike -  Хелика, сателит на Јупитер
Hermippe -  Хермипа, сателит на Јупитер
Herse -  Херса, сателит на Јупитер
Himalia -  Хималија, сателит на Јупитер
Hiʻiaka -  Хијака, сателит на Хаумеа
Hydra -  Хидра, сателит на Плутон
Hyperion -  Хиперион, сателит на Сатурн
Hyrrokkin -  Хирокин, сателит на Сатурн
Iapetus -  Јапет, сателит на Сатурн
Ijiraq -  Ижирак, сателит на Сатурн
Io -  Ио, сателит на Јупитер
Iocaste -  Јокаста, сателит на Јупитер
Isonoe -  Исоноја, сателит на Јупитер
Janus -  Јан, сателит на Сатурн
Jarnsaxa -  Јарнсакса, сателит на Сатурн
Juliet -  Јулија, сателит на Уран
Kale -  Кала, сателит на Јупитер
Kallichore -  Калихора, сателит на Јупитер
Kalyke -  Калика, сателит на Јупитер
Kari -  Кари, сателит на Сатурн
Kerberos -  Кербер, сателит на Плутон
Kiviuq -  Кивиок, сателит на Сатурн
Kore -  Калироја, сателит на Јупитер
Laomedeia -  Лаомедеја, сателит на Нептун
Larissa -  Лариса, сателит на Нептун
Leda -  Леда, сателит на Јупитер
Loge -  Логи, сателит на Сатурн
Lysithea -  Лиситеја, сателит на Јупитер
Mab -  Маб, сателит на Уран
Margaret -  Маргарита, сателит на Уран
Megaclite -  Мегаклита, сателит на Јупитер
Methone -  Метона, сателит на Сатурн
Metis -  Метида, сателит на Јупитер
Mimas -  Мимант, Сатурн
Miranda -  Миранда, сателит на Уран
Mneme -  Мнема, сателит на Јупитер
Moon -  Месечина, сателит на Земја
Mundilfari -  Мундилфари, сателит на Сатурн
Naiad -  Најада, сателит на Нептун
Namaka -  Намака, сателит на Хаумеа
Narvi -  Нарви, сателит на Сатурн
Nereid -  Нереида, сателит на Нептун
Neso -  Несо, сателит на Нептун
Nix -  Никс, сателит на Плутон
Oberon -  Оберон, сателит на Уран
Ophelia -  Офелија, сателит на Уран
Orthosie -  Ортосија, сателит на Јупитер
Paaliaq -  Палиак, сателит на Сатурн
Pallene -  Палена, сателит на Сатурн
Pan -  Пан, сателит на Сатурн
Pandora -  Пандора, сателит на Сатурн
Pasiphae -  Пасифаја, сателит на Јупитер
Pasithee -  Паситеја, сателит на Јупитер
Perdita -  Пердита, сателит на Уран
Phobos -  Фобос, сателит на Марс
- Synonyms: Фобос, сателит на Марс
Phoebe -  Фојба, сателит на Сатурн
Polydeuces -  Полидевк, сателит на Сатурн
Portia -  Порција, сателит на Уран
Praxidike -  Праксидика, сателит на Јупитер
Prometheus -  Прометеј, сателит на Сатурн
Prospero -  Просперо, сателит на Уран
Proteus -  Протеј, сателит на Нептун
Psamathe -  Псамата, сателит на Нептун
Puck -  Пак, сателит на Уран
Rhea -  Реа, сателит на Сатурн
Rosalind -  Росалинда, сателит на Уран
Sao -  Сао, сателит на Нептун
Setebos -  Сетебос, сателит на Уран
Siarnaq -  Сиарнак, сателит на Сатурн
Sinope -  Синопа, сателит на Јупитер
Skathi -  Скади, сателит на Сатурн
Skoll -  Скол, сателит на Сатурн
Sponde -  Спонда, сателит на Јупитер
Stephano -  Стефано, сателит на Уран
Styx -  Стикс, сателит на Плутон
Surtur -  Суртур, сателит на Сатурн
Suttungr -  Сутунг, сателит на Сатурн
Sycorax -  Сикоракса, сателит на Уран
Tarqeq -  Таркек, сателит на Сатурн
Tarvos -  Тарвос, сателит на Сатурн
Taygete -  Тајгета, сателит на Јупитер
Telesto -  Телесто, сателит на Сатурн
Tethys -  Тетида, сателит на Сатурн
Thalassa -  Таласа, сателит на Нептун
Thebe -  Теба, сателит на Јупитер
Thelxinoe -  Телксиноја, сателит на Јупитер
Themisto -  Темисто, сателит на Јупитер
Thrymr -  Тримр, сателит на Сатурн
Thyone -  Тиона, сателит на Јупитер
Titan -  Титан, сателит на Сатурн
Titania -  Титанија, сателит на Уран
Trinculo -  Тринкуло, сателит на Уран
Triton -  Тритон, сателит на Нептун
Umbriel -  Умбриел, сателит на Уран
Ymir -  Имир, сателит на Сатурн