Browsing: Телескопи

Телескопи
Двогледи

Двогледи во астрономијата главно се користат ако помагала за полесно наоѓање на некои небесни тела. Главни карактеристики на еден двоглед…

Телескопи
Телескопи

Телескопот е основниот астрономски инструмент. Тој ни овозможува многу подобро да ги набљудуваме слабите и ситни тела на небесната сфера…