Членови

Претседателство на Скопското астрономско друштво:

Мартин Стојановски (претседател), Борче Милчески, Филип Парталовски, Радан Митровиќ, Станимир Неделковски;

Членови на Собранието на Скопското астрономско друштво:

Андреја Бабамов (претседател на Собранието), Радан Митровиќ, Борче Милчески, Александар Атевиќ, Олга Галбова, Гордана Апостоловска, Дарко Рафаиловски, Билјана Дијанисиева, Филип Парталовски, Мартин Стојановски, Сашо Станоески, Петар Ивановски, Искра Секуловска, Станимир Неделковски, Марина Димовска, Александар Алексов, Софија Спировска, Горан Петров, Виктор Лукарски, Марија Стојановска, Љубинка Брашнарска, Бојан Андоновски, Бобан Панов и Лука Пешиќ.

…и уште многу други активни членови на друштвото.

Заслуги: Мартин Стојановски

Астрокамп, Отешево 2016 година.Заслуги: Мартин Стојановски