Членови

Претседателство на Скопското астрономско друштво:

Бојан Андоновски (претседател), Радан Митровиќ, Борче Милчески, Бобан Панов и Мартина Савовска;

Членови на Собранието на Скопското астрономско друштво:

Љубинка Брашнарска (претседател на собрание), Андреја Бабамов, Радан Митровиќ, Борче Милчески, Александар Атевиќ, Олга Галбова, Гордана Апостоловска, Дарко Рафаиловски, Билјана Дијанисиева, Филип Парталовски, Мартин Стојановски, Сашо Станоески, Петар Ивановски, Искра Секуловска, Станимир Неделковски, Марина Димовска, Александар Алексов, Софија Спировска, Горан Петров, Виктор Лукарски, Марија Стојановска, Бојан Андоновски, Бобан Панов, Лука Пешиќ, Љубиша Петровски – Бубе и Мартина Савовска.

…и уште многу други активни членови на друштвото.

Заслуги: Мартин Стојановски

Астрокамп, Отешево 2016 година.Заслуги: Мартин Стојановски