Browsing: Историја на астрономијата

Вести
Бодеов закон

Во почетокот на 18-ти, 19-ти, и 20-ти век, астрономијата како наука сè уште не била во целост Њутнова. Помеѓу астрономите…

1 2