Вести
Истражувачите ја откриваат приказната на најстарите ѕвезди и галаксии користејки податоци од 20 години на симулации на раниот Унверзум

Големата експлозија ја заробува нашата фантазија како ниеадна друга теорија во науката: прекрасното, експлозивно раѓање на нашиот универзум. Но дали…

НАЈНОВО ОД БЛОГОТ НА САД

Блог
Астрокамп во Грција 2019

Астрокамповите во Грција се организираат на еден многу интересен начин. Нашето друштво за прв пат беше ланската 2018та година и…

Блог
Летенка 2019

Овогодишната астрокамп Летенка, немаше баш добар избор на датум за самото одржување. Имено, поради обврските на организаторите како и поради…