Блог
Воведен курс по астрономија 2024

Со почеток од 19 март 2024 година, Скопско Астрономско Друштво го организира редовниот Воведен курс по астрономија. Придружете ни се, затоа што…

НАЈНОВО ОД БЛОГОТ НА САД

Блог
Воведен курс по астрономија 2024

Со почеток од 19 март 2024 година, Скопско Астрономско Друштво го организира редовниот Воведен курс по астрономија. Придружете ни се, затоа што…