Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Oberon -  Оберон, сателит на Уран
Ophelia -  Офелија, сателит на Уран
Orthosie -  Ортосија, сателит на Јупитер