Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Rhea -  Реа, сателит на Сатурн
Rosalind -  Росалинда, сателит на Уран