Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Paaliaq -  Палиак, сателит на Сатурн
Pallene -  Палена, сателит на Сатурн
Pan -  Пан, сателит на Сатурн
Pandora -  Пандора, сателит на Сатурн
Pasiphae -  Пасифаја, сателит на Јупитер
Pasithee -  Паситеја, сателит на Јупитер
Perdita -  Пердита, сателит на Уран
Phobos -  Фобос, сателит на Марс
- Synonyms: Фобос, сателит на Марс
Phoebe -  Фојба, сателит на Сатурн
Polydeuces -  Полидевк, сателит на Сатурн
Portia -  Порција, сателит на Уран
Praxidike -  Праксидика, сателит на Јупитер
Prometheus -  Прометеј, сателит на Сатурн
Prospero -  Просперо, сателит на Уран
Proteus -  Протеј, сателит на Нептун
Psamathe -  Псамата, сателит на Нептун
Puck -  Пак, сателит на Уран