Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Iapetus -  Јапет, сателит на Сатурн
Ijiraq -  Ижирак, сателит на Сатурн
Io -  Ио, сателит на Јупитер
Iocaste -  Јокаста, сателит на Јупитер
Isonoe -  Исоноја, сателит на Јупитер