Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Daphnis -  Дафнид, сателит на Сатурн
Deimos -  Деимос, сателит на Марс
Desdemona -  Дездемона, сателит на Уран
Despina -  Деспина, сателит на Нептун
Dione -  Диона, сателит на Сатурн
Dysnomia -  Дисномија, сателит на Ерида