Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Mab -  Маб, сателит на Уран
Margaret -  Маргарита, сателит на Уран
Megaclite -  Мегаклита, сателит на Јупитер
Methone -  Метона, сателит на Сатурн
Metis -  Метида, сателит на Јупитер
Mimas -  Мимант, Сатурн
Miranda -  Миранда, сателит на Уран
Mneme -  Мнема, сателит на Јупитер
Moon -  Месечина, сателит на Земја
Mundilfari -  Мундилфари, сателит на Сатурн