Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Adrastea -  Адрастија, сателит на Јупитер
Aegaeon -  Ајгајон, сателит на Сатурн
Aegir -  Ајгир, сателит на Сатурн
Aitne -  Етна, сателит на Јупитер
Albiorix -  Албиорикс, сателит на Сатурн
Amalthea -  Амалтеја, сателит на Јупитер
Ananke -  Ананке, сателит на Јупитер
Anthe -  Анте, сателит на Сатурн
Aoede -  Аојда, сателит на Јупитер
Arche -  Арха, сателит на Јупитер
Ariel -  Ариел, сателит на Уран
Atlas -  Атлант, сателит на Сатурн
Autonoe -  Автоноја, сателит на Јупитер