Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Janus -  Јан, сателит на Сатурн
Jarnsaxa -  Јарнсакса, сателит на Сатурн
Juliet -  Јулија, сателит на Уран