Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Kale -  Кала, сателит на Јупитер
Kallichore -  Калихора, сателит на Јупитер
Kalyke -  Калика, сателит на Јупитер
Kari -  Кари, сателит на Сатурн
Kerberos -  Кербер, сателит на Плутон
Kiviuq -  Кивиок, сателит на Сатурн
Kore -  Калироја, сателит на Јупитер