Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Laomedeia -  Лаомедеја, сателит на Нептун
Larissa -  Лариса, сателит на Нептун
Leda -  Леда, сателит на Јупитер
Loge -  Логи, сателит на Сатурн
Lysithea -  Лиситеја, сателит на Јупитер