Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Naiad -  Најада, сателит на Нептун
Namaka -  Намака, сателит на Хаумеа
Narvi -  Нарви, сателит на Сатурн
Nereid -  Нереида, сателит на Нептун
Neso -  Несо, сателит на Нептун
Nix -  Никс, сателит на Плутон