Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Farbauti -  Фарбаути, сателит на Сатурн
Fenrir -  Фенрир, сателит на Сатурн
Ferdinand -  Фердинанд, сателит на Уран
Fornjot -  Форнјот, сателит на Сатурн
Francisco -  Франциско, сателит на Уран