Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Galatea -  Галатеја, сателит на Нептун
Ganymede -  Ганимед, сателит на Јупитер
Greip -  Греип, сателит на Сатурн