Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Halimede -  Халимеда, сателит на Нептун
Harpalyke -  Харпалика, сателит на Јупитер
Hati -  Хати, сателит на Сатурн
Hegemone -  Хегемона, сателит на Јупитер
Helene -  Хелена, сателит на Сатурн
Helike -  Хелика, сателит на Јупитер
Hermippe -  Хермипа, сателит на Јупитер
Herse -  Херса, сателит на Јупитер
Himalia -  Хималија, сателит на Јупитер
Hiʻiaka -  Хијака, сателит на Хаумеа
Hydra -  Хидра, сателит на Плутон
Hyperion -  Хиперион, сателит на Сатурн
Hyrrokkin -  Хирокин, сателит на Сатурн