Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Bebhionn -  Бафинд, сателит на Сатурн
Belinda -  Белинда, сателит на Уран
Bergelmir -  Бергелмир, сателит на Сатурн
Bestla -  Бестла, сателит на Сатурн
Bianca -  Бјанка, сателит на Уран