Browsing: Вести

Вести
Истражувачите ја откриваат приказната на најстарите ѕвезди и галаксии користејки податоци од 20 години на симулации на раниот Унверзум

Големата експлозија ја заробува нашата фантазија како ниеадна друга теорија во науката: прекрасното, експлозивно раѓање на нашиот универзум. Но дали…

1 3 4 5 6 7 117