Browsing: Вести

Вести
Нови пресметки од соларната спектрална анализа ја решаваат декадната контроверзија околу сончевиот хемиски состав

Новите калкулации околу интеракцијата на материјата и светлината во атмосферата на Сонцето го менуваат, или подобро кажано, го ажурираат нашето…

1 3 4 5 6 7 149