Author Скопско астрономско друштво

Блог

На 10.08.2014 излеговме да ја сликаме Месечината во најблиската точка (перигеј) во однос на Земјата,…

1 2 3 4 5 11