Супер Месечина

0

На 10.08.2014 излеговме да ја сликаме Месечината во најблиската точка (перигеј) во однос на Земјата, односно на оддалеченост од 356.896 км.

Оваа појава популарно се нарекува „Супер Месечина“, бидејќи Месечината е визуелно поголема и посјајна во дадениот момент од вообичано.

Супер Месечина

Авторски права: Мартин Стојановски

Авторски права: Александар Алексов

Авторски права: Александар Алексов

Авторски права: Горан Петров

Авторски права: Горан Петров

Авторски права: Горан Петров

Авторски права: Горан Петров

Сподели.