Browsing: телескоп

Телескопи

Двогледи во астрономијата главно се користат ако помагала за полесно наоѓање на некои небесни тела.…

Телескопи

Телескопот е основниот астрономски инструмент. Тој ни овозможува многу подобро да ги набљудуваме слабите и…