Свиткан пат, решение на NASA за патување во вселената побрзо од светлината

0

Според теоријата за уметност на состојбата, искривениот пат би можел да го намали времето на патување меѓу ѕвездите од десетици илијади години до неколку недели или месеци. Harold G. White, физичар и инжинер на напредна движечка сила во NASA и други инженери во NASA се обидуваат да утврдат дали патување побрзо од светлината, преку искривување на патот, би можело еден ден да биде реално. Тимот има обиди незначително да ја искриви траекторијата на фотон, променувајќи го растојанито што патува во одредена област, и потоа набљудувајќи ја промената со уред наречен интерферометар.

“Просторот се има проширено од времето на Big Bang 13.7 милијарди години унапред,” изјавил др. White, 43 години, кој го води истражувачкиот проект , изјавено во New York Times. “И ние знаеме дека кога ќе погледнете во некои модели на космологија, постоеле рани периоди на универзумот каде постоела екслозивна инфлација, каде што две точки би се одалечувале едни од други со многу големи брзини. Природата може да го направи тоа, “тој додаде. ”Значи, прашањето е, дали може да го направиме тоа? ”

Во 1994, мексикански физичар, Miguel Alcubierre, тероризирајќи дека брзините поголеми од светлината биле можни на начин кој не спротиставува на Ајнштајн со спрегнување на експанзија и контракција на самиот простор. Под претпоставка на др. Alcubierre, еден вселенски брод сеуште неможе да надмине брзина на светлинаата во еден локален регион на просторот. Но теоретски погонски систем, тој скицирал манипулирани простор-време со генерирање на така наречен “искривен меур” кој ќе го прошири просторот на едната страна од вселенското летало и го стеснува на другата страна.

Искривениот пат на Alcubierre. Развлекување на просторното време во бран предизвикувајќи структурата на просторот пред вселенскиот брод да се стесни и просторот позади да се прошири. Овој вселенски брод може да го помине бранот да забрза до високи брзини и време на патување.

Искривениот пат на Alcubierre го развлекува просторно време во еден бран предизвикувајќи структурата на просторот пред вселенското летало да се стесни и просторот позади да се прошири. Овој вселенски брод може да го помине бранот да забрза до високи брзини и време на патување. Патот на Alcubierre, исто така познат како метрика на Alcubierre или Warp Drive, е математички модел на просторно време изложувајќи карактеристики потсетувајќи на измислениот “искривен погон”од Star Trek, кој може да патува “побрзо од светлината”.

“На овој начин, вселенскиот брод ќе биде втурнат од Земјата и повлече кон далечната ѕвезда со самото просторно време,” Dr. Alcubierre напишал на. Dr. White, NYT извештаи, споредувајќи го со повлекување кон пешачка патека за движење на аеродромот.
Теоријата на Alcubierre, сепак, зависи од големи количини на маклу разбрана или набљудуван тип на “егзотична односно необична материја”што престапува типични физички закони.

Во општиот релативитет, често прво се одредува прифатливо веродостојна распределба на материја и енергија, и потоа се наоѓа геометрија на просторното време поврзана со неа, но исто така е можно да важат равенките на Ајнштајн за поле во друга насока, прво одредување на метрика и потоа наоѓање на тензор на момент на енергија поврзан со неа, и тоа е она што Alcubierre го направил во градењето на неговата метрика. Ова практично значи дека решението може да пречекори различни услови на енергија и бара егзотична материја. Потребата за егзотична материја води кон прашања околу тоа дали е всушност возможно да се најде начин да се распредели материјата во почетното просторно време кое има потреба од “искривен меур” на таков начин што меурот ќе биде созаден во подоцнежно време.

Уште еден проблем е дека ќе биде невозможно да се генерира меур без да биде во состојба да ја принуди егзотичната материја да се движи на локални FTL брзини, што ќе бара постоење на хипотетичка честичка што патува со брзина поголема од брзината на светлината. Некои методи биле предложени кои ќе го избегнуваат проблемот со движењето на оваа хипотетичка честичка, но најверојатно ќе генерираат видлива бизарност во предниот дел на меурот.

Др. White верува дека напредокот што тој и другите го имаат направено презентира искривена брзина помалку неуверлива. Меѓу другото, тој го има редизајнирано теоретски искривеното патување на вселенско летало-а особено прстен околу него што е клуч за неговиот погонски систем-на начин што тој верува дека во голема мера ќе ги намали побарувањата за енерија. Но “Ние не го заштрафуваме ова на вселенското летало”, тој изјавил на технологијата.

Richard Obousy, физичар кој е претседател на Icarus Interstellar, непрофитна група составена од волонтери соработувајќи на дизајн на вселенски брод, изјавил “тоа не е воздушна-самовила, комад во небото. Ние тежнееме да се процени она што можеме да го сториме за кратки временски размери, но јас мислам ние масовно потценуваме што може да направиме на подолги временски размери.”

Dr. White споредува неговите експерименти во раните фази на WW11 Manhattan Проект, кои биле насочени кон создавање на многу мала нуклеарна реакција едноставно како доказ дека тоа би можело да се направи.

“Рутинското патување меѓу ѕвездите е невозможно без нови откритија во врска со структурата на проторот и времето, или способност да ги манипулираат за нашите потреби,” изјавил Neil deGrasse Tyson, астрофизичар во Американскиот Музеј на Природна Историја. Тој изјавил “Според моето читање, идејата за функционирање искривен пат наликува на надалеку достигната, но вистинскиот носител е дека луѓето размислуваат за тоа потсетувајќи не нас сите дека поривот да се истражува продолжува да работи длабоко во нашите групи.”

Сепак, еден од најсомнителни е самиот Др. Alcubierre. Тој навел голем број на проблеми, почнувајќи со огромни количини на егзотична материја што ќе биде потребна. “Искривениот пат на оваа земја само е невозможен”, тој изјавил. “На брзини поголеми од брзината на светлината, предниот дел на искривениот меур не може да биде дофатен од било кој сигнал од рамките на бродот,” тој изјавил. “Ова не значи само ние не можеме да го исклучиме, тоа е многу полошо. Тоа значи дека ние не можеме да го вклучиме на прво место. ”

Извор: THE DAILY GALAXY

Превод: Александра Стефановска

Сподели.