Крај на овогодинешниот курс по астрономија за деца

0

Денес завршивме со курсот по астрономија за деца кој траеше 4 недели. Предавањата беа адаптирани според возраста на двете групи на деца на тој начин што се обидовме астрономијата да им ја доближиме и прикажеме воглавно преку практични проекти. На последниот час доделивме дипломи на сите кои успешно го завршија курсот, а покрај тоа сите учесници добија и подароци од нашето друштво.

k01

k02

k03

k04

k05

k06

k07

k08

k09

k10

k11

k12

Фотографии: Боби Кузманоски

Сподели.