Author Радан Митровиќ

Вести суборб

Компаниите Вирџин Галактик и Блу Ориџин испратија вселенски летала, заедно со нивните основачи-билионери во суборбитален…

1 2 3 30