Author Скопско астрономско друштво

Галаксии

Галаксиите се основни градбени единици на Универзумот. Повеќето од нивната видлива маса е сочинета во…

Телескопи

Двогледи во астрономијата главно се користат ако помагала за полесно наоѓање на некои небесни тела.…

Телескопи

Телескопот е основниот астрономски инструмент. Тој ни овозможува многу подобро да ги набљудуваме слабите и…

1 5 6 7 8 9 11