НАЈНОВО ОД БЛОГОТ НА САД

Блог
0 Комета C 2014 Q2 Lovejoy

Некаде во средината на јануари кометата C 2014 Q2 Lovejoy беше најблиску до Земјата и со релативно голема сјајност, така…