Browsing: Блу Ориџин

Вести суборб

Компаниите Вирџин Галактик и Блу Ориџин испратија вселенски летала, заедно со нивните основачи-билионери во суборбитален…