Прекрасно заоѓање на месечината Фобос на Марс

0

Уживајте во оваа прекрасна снимка од заоѓањето на месечина на Марс. Фотографијата е направена од Кјуриосити во 2014 година, а е обработена од страна на Џастин Коварт.

Снимката го покажува заоѓањето на месечина зад планината Шарп на сол 613 (28 април 2014). Гледаме комбинација од три снимики со мозаик од 360 степени направен за време на попладнето на сол 613.

Снимката го покажува заоѓањето на месечина зад планината Шарп на сол 613 (28 април 2014). Гледаме комбинација од три снимики со мозаик од 360 степени направен за време на попладнето на сол 613.

Иако Кјуриосити е свртен кон исток, ова несомнено е заоѓање, а не изгревање на месечината Фобос. Овој сателит орбитира толку близу до Марс и се движи побрзо од неговата ротацијата, па затоа изгрева на западната, а заоѓа на источната страна.

Превод: Михаела Стојанова

Извор: www.planetary.org

Сподели.