Повик за XIX Зимска школа по астрономија (за средношколци) во организација на МАД

0

На Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје на 31-ви март и 1-ви април (петок и сабота) 2017 г., во организација на Македонското астрономско друштво (МАД) ќе се одржи XIX Зимска школа по астрономија. Регистрацијата на учесниците е во 9:30 часот на 31-ви март (петок). Предавањата се од популарен карактер, со актуелни теми кои ги опфаќаат најновите астрономски достигнувања. Во склоп на Школата, на 1-ви април (сабота) за учениците кои ќе сакаат да си ги одмерат своите знаења од астрономија ќе се одржи натпревар по астрономија. Натпреварот по астрономија нема формален карактер и не се смета како државен (републички)  натпревар!

Секој од заинтересираните ученици или наставници во периодот од 6-ти до 23-ти март  2017 задолжително треба да го пријават учеството на Школата. Во случај на надминување на бројот на учесници пријавување може да заврши и пред истекот на крајниот рок.

Потребните податоци за ученикотИме и презиме, училиште, град, e-mail адреса, пријавете ги на следнава веб адреса: http://astronomy.pmf.ukim.mk/ или на https://docs.google.com/forms/d/1RY_aYfiHktrTOyUxEMRiEA5J9SQhlSZubO-Y7daYm5I/edit. Списокот со прифатените учесници ќе биде истакнат на 24-ти март на  истата адреса. За дополнителни информации јавете се на следниве телефони:

Гордана Апостоловска – тел. 02 3249874, e-mail: mad.astronomija@gmail.com, факс 02 3228141, или проверете на горната интернет адреса.

На натпреварот може да учествуваат само учесници на XIX Зимска школа по астрономија. Прифатените учесници на Школата (ученици и наставници) котизацијата за учество на Школата во износ од 600 денари ќе треба да ја уплатат најдоцна до 28-ми март на жиро сметка на Македонското астрономско друштво: Број на жиро-сметка на МАД 300 0000010538 44, Комерцијална банка АД Скопје, Даночен број 4030995355753. Да се води сметка на уплатницата да стои името и презимето на учесникот кој се пријавил.

Важни датуми:

  • Од 6-ти до 23-ти март 2017 – електронско пријавување;
  • 24-ти март – објавување на список на прифатени учесници;
  • 24-ти до 28-ми март – уплата за школата 600 денари (се добива Астрономски алманах и ужина во двата дена);
  • 31-ви март– Регистрација на учесници (и уплата oд 700 денари за тие што не платиле претходно).

Ако учесникот уплаќа во готово на денот на одржување на школата, цената за котизација изнесува 700 денари.

Организаторот има право да не ги прифати учениците кои ќе дојдат на Школата а претходно не биле пријавени. Диплома за учество добиваат само наставниците кои ќе присуствуваат на Школата. Учениците не добиваат диплома за учество.

Со почит,

Секретар на МАД

д-р Гордана Апостоловска

Сподели.