На Енцелад се крие глобален потповршински океан

0
Под замрзнатата, дебела обвивка на Енцелад се крие глобален океан. Извор: НАСА.

Под замрзнатата, дебела обвивка на Енцелад се крие глобален океан. Извор: NASA

Научниците открија дека под површината на една од месечините на Сатурн, Енцелад, се крие голем, глобален океан. Откритието беше направено со помош на исклучително прецизни мерења на малите тетеравења, односно нишања на Енцелад кои можат да се забележат исклучиво на снимките со висока резолуција, направени од Касини.

Правени се анализи на податоци од временски период поголем и од седум години, благодарение на вселенското летало Касини (Cassini) кое кружи околу Сатурн уште од 2004 година. Веќе е добро познато дека Енцелад исфрла млазеви од пареа и течна вода од пукнатините на неговата замрзната површина во јужниот поларен регион. Сепак, беше некомплетно јасно колку и до кој степен е застапена водата под површината на Енцелад. Сега, благодарение на макотрпните мерења на тетеравењата на ова тело се открија промени кои докажуваат дека површината не е цврсто поврзана со јадрото, односно дека помеѓу нив постои течен потповршински океан.

На Енцелад се крие глобален потповршински океан

Илустрација на внатрешноста на Енцелад, која го покажува присуството на глобален океан помеѓу јадрото и замрзнатата обвивка. Извор: NASA

Превод: Михаела Стојанова

Извор: Phys

Сподели.