Комети, астероиди и кратери на Месечината на третиот час на курсот по астрономија за деца

0

На третиот час на курсот по астономија за деца учевме за комети и нивните составни делови: мало јадро, голема кома и долга опашка. Потоа учевме што се тоа астероиди и колку се тие мали во однос на планетите. На крајот зборувавме и за тоа како настануваат кратерите на Месечината и колкава е нивната големина. Сите овие работи ги моделиравме со помош на стиропор и глина, а на децата им оставивме сами да нацртаат кома од кометата, да моделират астероид по нивна желба според примерите од некои попознати астероиди дадени преку слики, како и да ги формираат кратерите на Месечината со помош на глина.

03-01

03-02

03-03

03-04

03-04

03-06

03-07

Сподели.