Ја сликавме Андромеда + комета

0

Направивме фотографија од најблиската голема галаксија до нашата и најголемата по бројност на ѕвезди во нашата локална група – галаксијата Андромеда М31 во истоименото соѕвездие.

Покрај оваа галаксија може да се видат и двете поголеми сателит галаксии, М32 во близина на јадрото од левата страна на работ на галаксијата и М110 под галаксијата лево.

Повторно се навртивме на истата фотографија се со цел многу поубаво да ја добиеме Андромеда со обработката.

Споделуваме две обработки на истата фотографија за споредба.

Ја сликавме Андромеда + комета

Галаксијата Андромеда, фото и обработка од Александар Алексов. Вкупна експозиција 11x4min, ISO 1000; Nikon D7000 300mm f/5,6, Piggy back; mount CG-5 DSS и Lightroom.

Фото: Александар Алексов; Обработка: Мартин Стојановски

Comet Jacques (C/2014 E2)

Сподели.