Брзината на светлината се спушта на нула во „исклучителни точки“

0

Светлината, која во вакуум патува со брзина од 300.000 километри во секунда, може да биде забавена, па дури и целосно сопрена, со разни методи, вклучувајќи и заробување на светлината во кристали или ултрастудени облаци од атоми. Сега, во ново истражување, научниците теориски демонстрираа нов начин да се запре светлината: тие покажаа дека светлината застанува на „исклучителни точки,“ или точки во кои што два светлински брана се спојуваат во еден, во брановоди кои имаат одредена симетрија.

За разлика од повеќето методи кои се користат за запирање на светлината, овој нов метод може да се приспособи за користење на многу различни фреквенции, што би можело да биде значителна предност за идните примени на бавна светлина.

Истражувачите Тамар Голдзак и Нимрод Мојсејев при Технион – Израелскиот технолошки институт, заедно со Алексеј А. Малибаев при Институтот за чиста и применета математика (Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA) во Рио де Жанеиро, објавија труд во врска со сопирање на светлината во исклучителни точки во неодамнешно издание на Physical Review Letters.

Според истражувачите, исклучителните точки можат да бидат создадени во брановоди на едноставен начин, со менување на параметрите на добивка и загуба, така што двата светлински бранови се здружуваат (се спојуваат во еден). Иако светлината запира во овие точки, во повеќето системи таа таму и во најголем дел се губи. Истражувачите покажаа дека овој проблем може да се реши со користење брановоди со симетрија парност-време, бидејќи ваквата симетрија осигурува дека добивката и загубата се секогаш изедначени. Последично, светлинскиот интензитет останува ист додека светлината се приближува до ваквите точки, што елиминира секакви загуби.

За да ослободи оваа забавена светлина и истата да се врати на нејзината вообичаена брзина, научниците покажаа дека треба само да се вратат параметрите на добивка и загуба. Сепак, најважната одлика на овој нов метод е тоа што исклучителните точки можат да се приспособат за да функционираат со било која светлинска фреквенција, исто така со приспособување на параметрите на добивка и загуба. Научниците исто така очекуваат дека овој метод може да се користи и за други бранови освен светлинските, како акустичните бранови. Тие планираат понатаму да ги истражат и овие можности.

Превод: Јоаким Јаковлески

Извор: Phys

Сподели.