Истражувачите ја решаваат тајната на галаксијата без темна материја

0

Група истражувачи од Институтот за Астрофизика на Канариа ја разјаснија мистеријата од 2018 година во областа на екстрагалактичката астрофизика: претпоставеното постоење на галаксија без темна материја.

Невозможно е да се разберат галаксии без темна материја во рамките на тековната теорија на формирањето на галаксијата, бидејќи улогата на темната материја е фундаментална при предизвикување колапс на гасот за да се формираат ѕвезди. Во 2018 година, една студија објавена во списанието Природа го објави откривањето на галаксија која очигледно немала темна материја.

дмг

Заслуги: Институтот за Астрофизика на Канарија

Сега, според една статија објавена во списанието Месечни Известувања на Кралското Астрономско Друштво, група истражувачи на Институтот за Астрофизика на Канариа ја решија оваа мистерија преку комплетно набљудување на галаксијата KKS2000]04 (NGC1052-DF2).

Истражувачите, збунети поради тоа што сите параметри што зависат од растојанието од галаксијата беа аномални, ги ревидираа расположивите индикатори на далечина. Користејќи пет независни методи за проценка на растојанието на објектот, откриле дека сите тие се совпаднале со еден заклучок: Галаксијата е многу поблиска од вредноста претставена во претходното истражување.

Оригиналната статија објавена во списанието Природа наведува дека галаксијата е на растојание од околу 64 милиони светлосни години од Земјата. Сепак, ова ново истражување покажа дека вистинската далечина е многу помала, околу 42 милиони светлосни години.

Благодарение на овие нови резултати, параметрите на галаксијата, заклучени од нејзината далечина, станаа “нормални” и се вклопуваат во набљудуваните трендови проследени со галаксии со слични карактеристики.

Најрелевантниот податок пронајден преку новата анализа на растојанието е дека вкупната маса на оваа галаксија е околу една половина од претходно проценетата маса, но масата на ѕвездите е само околу една четвртина од претходно проценетата маса. Ова значи дека значителен дел од вкупната маса мора да се состои од темна материја. Резултатите од оваа работа ја покажуваат фундаменталната важност на правилното мерење на екстрагалактичките растојанија. Отсекогаш била една од најпредизвикувачките задачи во астрофизиката – како да се измерат растојанијата до објекти кои се многу далеку.

Превод: Лазар Динев

Извор: phys.org

Сподели.