Browsing: историја на астрономијата

Вести Бодеов закон

Во почетокот на 18-ти, 19-ти, и 20-ти век, астрономијата како наука сè уште не била…