Астрономска скала на магнитуди

0

Долната скала е дадена како пример да се има општа претстава како функционира скалата на магнитуди. Скалата е со намера да биде визуелна; максимумот на ефикасност на детекција на човековото око (при ноќна адаптација) е околу 495 нанометри, додека формалниот фотоелектричен (ве) V максимум (филтрирана лента блиска до визуелната) е околу 550 nm; максимумот кај цецеде (CCD) тежнee околу 700 nm. Примерите се дадени за целобројни вредности и не се „точни“, бидејќи небесните објекти вообичаено се мерат со точност од 0.1 или 0.01 мaгнитуда; на пример, сјајот на Сириус е V = -1,47 , а планетата Венера варира во сјајноста општо од магнитуда -4.5 до -3.7. Да истакнеме дека комета со магнитуда 5 нема да се гледа лесно како и ѕвезда со магнитуда 5, бидејќи исто количество на сјајност кое е концентрирано во точка за ѕвездата е раширено во регион на небото за дифузната комета со релативно голема кома.

Магнитуда

Потребно да се види објект со оваа сјајност *

Примери

-26

Сонцето

-13

Полна Месечина

-6

Месечев срп

-4

голо око:  лесно и од големите градови

планета Венера

-2

голо око

планета Јупитер

-1

голо око

-најсјајна ѕвезда, Сириус; -Месечина при тотално затемнување;                                            -C/1995 O1 Хејл-Боп (Hale-Bopp) при максимум

0

голо око: тешко блиску до вештачка светлина но општо видливи дури и oд големите градови

-Сјајната летна ѕвезда Вега;

-C/1996 B2 Хјакутаке (Hyakutake) при максимумот

+1

голо око: светли видени од темни, рурални предели

Планетата Сатурн

+2

голо око: тешко но, видливо од малите градови и преградија; за дифузните објекти како кометите ќе бидат потребни мали бинокулари од урбните предели

-Ѕвездите од Големата Кола

-Халеевата комета  во 1986 при максимумот

3

Голо око: рурален, од предградија, мал град

Двогледи: сјајни, урбни предели

Најслабите ѕвезди видливи со голо око од многу помали градови/внатрешни предградија;

4

Голо око: подалечни предградија

Двогледи (бинокулари): градови (ѕвезди), предградија (дифузните објекти како комети)

Најслабите ѕвезди видливи од многу помали градови/надворешни предградија;

5

Општо бинокуларни објекти од урбаните или приградските предели; Најслабите ѕвезди видливи со голо око од темни рурални предели лоцирани 60 км од големите градови

Месечините на Јупитер

6

бинокуларни објекти од приградските предели; Најслабите ѕвезди видливи со голо око од темни рурални предели лоцирани 150 км од големите градови

Планетата Уран

7

бинокулари; Најслабите ѕвезди видливи со голо око од темни рурални предели лоцирни 200 км од големите градови и околу 50 км од најблискиот град со 5 000 жители

Најсјајните мали планетоиди (астероиди) и околу 1-2 годишно комети секоја година

8

бинокуларни објекти; од урбаните предели таквите објекти може да бидат видливи со мали телескопи

Планетата Нептун

10

Од темно небо, објекти видливи со 20×80 двогледи; од посветлите предели потребен е поголем телескоп

Во било кое време, обично има неколку комети кои се волку сјајни

11

Општо гранична визуелна сјајност # за комети со рефлектор со апертура 15 cm

12

Општо гранична визуелна сјајност # за комети со рефлектор со апертура 20 cm

Во било кое време, обично има дузина комети кои се волку сјајни

13

Општо гранична визуелна сјајност # за комети со рефлектор со апертура 25 cm

14

Општо гранична визуелна сјајност # за ѕвезди со рефлектор со апертура 20 cm

Плутон кога е најсјаен

15

Општо гранична визуелна сјајност # за комети со рефлектор со апертура 50 cm

19

Општо гранична визуелна сјајност # за комети со цецеде камера и рефлектор со апертура 50 cm

21

Општо гранична фотографска сјајност за ѕвезди со рефлектор со апертура 40 cm

22

Општо гранична визуелна сјајност # за комети со CCD и рефлектор со апертура 150 cm

* – гледањето со голо око претпоствува 20-20 визија (коригирана или некоригирана)

# – од темно, рурално место; „визуелно“ споредено со „фотографско“ или „CCD-детектирано“; „рефлектор“ значи „телескоп со огледало“

Сподели.