Browsing: астрономија

Блог Групна (не)нормална
0

Иако од почеток не навестуваше, сепак овогодишениот астрокамп стана најмасовниот којшто го има организирано Скопското…