Членови

Претседателство на Скопското астрономско друштво:

Мартин Стојановски (претседател), Борче Милчески, Филип Парталовски, Радан Митровиќ, Станимир Неделковски;

Членови на Собранието на Скопското астрономско друштво:

Планетарната маглина Хеликс (NGC 7293) во соѕвездието Водолија. Авторски права: Мартин Стојановски, САД

Андреја Бабамов (претседател на Собранието), Васко Цацаноски, Радан Митровиќ, Борче Милчески, Гордана Апостоловска, Олга Галбова, Александар Атевиќ, Зоран Милчевски, Емин Кумбараџи, Дејан Илиевски, Билјана Дијанисиева, Антонио Сасански, Мартин Стојановски, Филип Парталовски, Дарко Рафаиловски, Лазар Николовски, Ана Дишлиеска-Митова, Станимир Неделковски, Александар Вучков и Петар Ивановски;

и останати членови на Скопското астрономско друштво: Гордана Костовска, Марија Дренковска, Тања Петрушевска, Мартин Ивановски, Емилија Ковилоска, Миле Насковски, Сашко Станоески, Андреј Неделковски, Искра Секуловска, Фросина Илиевска, Ѓорѓи Велевски, Драган Георгиевски, Симонида Георгиевска, Лео Георгиевски, Максим Осман-Николов, Александра Петковска, Ана Блажевска, Ацо Мурадјан, Богослав Кузмановски, Давид Симоновски, Дане Ангов, Ема Спироска, Ксенија Трајковска, Марина Димовска, Марко Колеќески, Марко Карбевски, Мартин Димитриевски, Махир Демир, Томислав Лазаревски, Симон Трајковски, Михаела Стојанова, Моника Трајковска, Никола Насевски, Милан Велков, Софија Спировска, Горан Петров, Лука Пешиќ, Бобан Панов, Александра Бошкова, Биљана Велинова, Јован Милосковски, Мартин Јанков, Бојан Андоновски and many many more…